Cine Goya onderzoekt in woord en beeld bij de artistieke verbeelding van geschiedenis, waarheid en tijd. Leidraad is een allegorisch schilderij van Goya:Tijd redt (of onthult) Waarheid. Dat klassieke idee deconstrueer ik in het concrete geval van het plaatsje Belchite, vernield in de Spaanse Burgeroorlog, pas jaren nadien verlaten en opnieuw herschapen in een ruïne door ... de Tijd.​​​​ Onthult die dan wel? 
De stem van Goya laat ik inbreken in het geschiedenisrelaas van een stadje, van Goya’s tijd tot vandaag, met als focus en dramatische omslag de Spaanse burgeroorlog. Die leidt van Oud-naar Nieuw-Belchite, zodat tijdvakken hier naast elkaar liggende ruimten worden. Dat geeft grond aan gelijktijdig gebrachte tijdlagen. Gebeurtenissen uit Goya’s leven en werk vormen een film die zich blijft afspelen tot op vandaag, in de dertiger jaren ook in Belchite, waar de bioscoop toen nota bene ‘Cine Goya’ heette. Als titel staat die naam voor de dubbele tijdlaag. 
Ook de schilderijen zijn vaak meerlagige composities, met Goyafragmenten, historisch en actueel beeldmateriaal verwerkt in eigen opnames van de locatie.
Back to Top